Isabel Medina, Mladičká Múza

 

Isabel je teprve osmnáct a studuje na Madridské univerzitě. Vede ale i dívčí sekci mládežnické organizace španělské Falangy a v této funkci letos 13. února promluvila při slavnostním shromáždění na počest vojáků Modré divize, padlých na východní frontě. Zatímco na hřbitově promlouvala jen ke třem stům účastníků, ozvěnu jejích slov mohlo záhy zaslechnout celé Španělsko. Neboť v její řeči mj. zaznělo:

Je naší nejvyšší povinností bojovat za Španělsko a za Evropu, teď slabou a likvidovanou nepřítelem, nepřítelem, který bude stále stejný, i když pod různými maskami: židem. Protože nic není jistější než právě tohle: žid je vinen.

Věta se nejprve prohnala sociálními sítěmi a její jednomyslné odsouzení židovskými organizacemi, vlivovými a nátlakovými skupinami, rozdmýchalo mediální skandál: „Toto je pravá tvář krajní pravice.“ „Protižidovská prohlášení jsou odporná a v demokratické společnosti nemají místo.“ „Poženeme ji před soud.“ Atd.

Z rozhovoru, který následně Isabel poskytla jistému M. Ondarrovi z deníku El Espaňol, aby svůj postoj vysvětlila, proto vybíráme:

Tvrdíte, že „vinen je žid“

Ve svojí řeči jsem byla hodně upřímná. Nikdy neříkám, že „viníci jsou židi“. Nikdy bych se nedopustila té krutosti a omylu, přisuzovat určitou událost celému lidu. Nezdá se mi, že celý lid by měl schopnost ovlivňovat svět nebo současné politické panoráma.

Co tím chcete říct?

Že nemluvím o chudákovi, co se jde pomodlit do synagogy, mám na mysli mezinárodní měnový systém, čelní představitele a sionistické organizace, podporující a financující Black Lives Matter nebo postmoderní feminismus. Myslím ty osoby, co mají ve světě velký vliv… Za vinné je pokládám v mnoha nespravedlnostech světa, jako jsou kapitalismus a lichva.

Vnímáte ve Španělsku „židovský vliv“?

… žijeme teď v globalizovaném světě a národy ztratily svou suverenitu. Státy nad sebou samými nemají moc, jako měly před sto lety… Globalizovaný systém je systém kontrolovaný židy. Není to tedy jen problém Španělska, ale celé Evropy. Ve Španělsku se letos konal pravidelný sraz skupiny Bilderberg a mediální ohlas neměl, protože není žádoucí, aby se o určitých věcech vědělo… ale nevěřím, že tu je všechno v rukou židů, zastánkyní konspiračních teorií nejsem.

Jste fašistka…

Podporuju zřízení s hluboce národními kořeny a velkou sociální perspektivou. Nebo, chcete-li, socialistické zřízení. Když v roce 1931 tahle hnutí ve Španělsku vznikala, došlo k nedorozumění, protože tisk nevěděl, jak ta národní a zároveň sociální hnutí nazvat – a nazval je tehdy „fašismem“. Ideologicky se pokládám za národní socialistku, ale označuju se za fašistku, protože mou referenční postavou ve Španělsku je Ramiro Ledesma Ramos, zakladatel JONS [Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista] a národního fašismu.

A nacistka?

Za nacistku se neoznačuju nikdy. Pokládám se za národní socialistku a fašistku, ale nacista, to je pro mě vyholenec z hollywoodskýho filmu, tím to hasne. Nacista pro mě není národní socialista.

Cítíte se být zastupována nějakou politickou stranou?

Vůbec ne.

Co si myslíte o VOXu. Část médií ho označuje za „fašistické“.

(usmívá se) Především je velmi častý omyl spojovat fašistická hnutí s pravicí nebo krajní pravicí. Fašismus se od svého vzniku od pravice distancoval. Ramiro řekl: „Raději bych tisíckrát umřel kulkou marxisty než na zhnusení pravicí.“ Což potvrzuje, že s pravicí nebo levicí nemáme co do činění. Pravice je antisociální a španělskou vlajku používá pro přilákání lidí a oklamání pravého vlastence. A levice se místo boje za lidi baví bojem mezi pohlavími.

Jaké jsou vaše další referenční postavy?

Nietzsche, Wagner a Hérakleitos, který řekl, že principem hmoty je oheň [energie]. Ve svém projevu jsem řekla, že oheň je to, co vše oživuje. A život se udržuje díky protikladnosti dvou sil, takže válku je nutno pokládat za událost násilnou a odpudivou, ale pro zachování světa nezbytnou.

Válka je nezbytná?

Nemluvím nutně o válce v bratrovražedném smyslu, se samopaly a zákopy, ale o válce osobní. Aby se zformovala osobnost, vždycky tu bude válka mezi dvěma binomy (aha!).

Madridská státní prokuratura zahájila řízení a už vás pro údajný zločin z nenávisti vyšetřuje. Neobáváte se možných dopadů?

Ne, strach je buržoazní předsudek. To, co říkám, říkám proto, že tomu věřím. Pochopitelně jsem si nemyslela, že se to takhle rozvíří. Obvykle se mi dostane čtyř kritik a čtyř komplimentů. Nicméně když mluvím, mluvím vážně. Může to vypadat špatně nebo dobře, ale věřím tomu a přijímám důsledky. Neomluvím se, protože tomu, co jsem řekla, opravdu věřím.

Poznáte, že vaše ideologie v životě uzavírá hodně dveří…

Dostane mě do vězení.

Vidím, že jste o tom přemýšlela

Ano.

Co plánujete?

Zůstat věrná svým ideálům, což je jediná věc, kterou mám a čestně zachovávám. Je to jediná věc, pro kterou v tomhle století, kdy jsem žila, stojí za to žít. Vždycky zůstanu věrná svým hodnotám, pilířům, které mě morálně usměrňují, nikdy své myšlení nezradím. Jestli mě dostane do vězení, byla to vůle prozřetelnosti.

A co budete ve vězení dělat?

Napíšu knížku.

O čem?

O svojí ideologii.

O fašismu.

Ano.

Tradotto in ceco da Delian Diver

Originale:

Intervista alla musa falangista Isabel Medina: “Finirò in galera per le mie idee”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.