Site icon totalitarismo.blog

Canzoni per cuori infranti: Jūreivio Daina (Andrius Mamontovas)

Andrius Mamontovas
Jūreivio Daina
(2000)

Aš toks vienišas, jaunas jūreivis
[Sono un marinaio giovane e solitario]

Mindau svetimo uosto gatves
[che vaga per le strade d’un porto straniero]

Ieškau knaipės, kur gaučiau išgerti
[cercando un posto dove poter bere]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Aš rūkau tik tai stiprią taboką
[Fumo soltanto questo forte tabacco]

Nesvarbu man prie ko tai prives
[e non mi importa di quel che mi accadrà]

Mano laimė man sukelia juoką
[La mia felicità mi fa sorridere]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Štai tos durys kur įpila vyno
[Ecco le porte dietro le quali il vino scorre]

Kur dainuoja ir daužo taures
[dove si canta e si brinda]

Aš taip pat su visais jas daužysiu
[entrerò anch’io ad alzare il calice]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Įeinu tas duris atidaręs
[Apro la porta, entro]

Ir nužvelgęs visas merginas
[e guardo tutte le donne]

Atsisėdu į kampą prie stalo
[mentre mi siedo a un tavolo in disparte]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Kai viena tu merginų prieina
[Quando una di quelle donne mi raggiunge]

Pajuntu jos aistringas rankas
[posso sentire le sue mani piene di passione]

Dar įsipilu vyno į taurę
[e mi verso ancora vino nel bicchiere]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Ji paklausia „ko ieškai čia broli?
[Lei mi chiede “Cosa cerchi, amico?]

Negi tau taip ne gaila savęs?“
[Non provi pena per te stesso?”]

Atsakau jai kad nieko nenoriu
[Le rispondo che non cerco nulla]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Ji pasiūlo išeit pasivaikščiot
[Vorrebbe uscire a passeggiare]

Aš žinau, kur mane ji nuves
[e io so dove vorrebbe portarmi:]

Sutinku, nors gal to ir nereikia
[d’accordo, anche se non m’interessa]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Tai jau buvo gal tūkstantį kartų
[È già successo centinaia di volte]

Ji man taria „aš noriu tavęs“
[che lei mi dica “Ti voglio”,]

Aš jai pinigus duodu iš anksto
[e io la pago in anticipo]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Atsibudęs pro viešbučio langą
[Mi sveglio e dalla finestra della locanda]

Pamatau savo laivo bures
[scorgo le vele della mia nave]

Išeinu neištaręs nei žodžio
[me ne vado senza dire una parola]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Aš toks vienišas jaunas jūreivis
[Sono un marinaio giovane e solitario]

Mindau svetimo uosto gatves
[che vaga per le strade di un porto straniero]

nežinau ar kada čia sugrįšiu
[e non so se tornerò mai da queste parti]

Nes niekad nieks nemylėjo manęs
[perché nessuno mi ha mai amato]

Exit mobile version