Site icon totalitarismo.blog

Jesteśmy Polakami (Siamo Polacchi)

Un’altra testimonianza dal nostro poeta dialettale preferito, Basti, del quale abbiamo già tradotto qualche capolavoro. Ovviamente non condividiamo i contenuti, è solo a scopo didattico e sociologico, per capire cosa desiderano i giovani (polacchi).

Mamy ojczyznę i wspólny język,
[Abbiamo una patria e la stessa lingua]

jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
[Siamo fratelli, uniti da vincoli di sangue]

niczego nam nie dano raz na zawsze, my
[Nulla ci è stato dato per sempre, noi]

musimy dbać o naszą matkę Polskę dziś.
[dobbiamo prenderci cura della nostra madre Polonia.]

Mamy ojczyznę i wspólny język,
[Abbiamo una patria e la stessa lingua]

jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
[Siamo fratelli, uniti da vincoli di sangue]

niczego nam nie dano raz na zawsze, my
[Nulla ci è stato dato per sempre, noi]

musimy sami toczyć walkę o to, żeby być.
[dobbiamo lottare per il nostro diritto a esistere.]

Sami powinniśmy dbać o nasze dobro i
[Dobbiamo prenderci cura di noi stessi,]

każdy z nas powinien w sobie pielęgnować Polskość,
[ognuno di noi deve coltivare la propria “polaccheria”,]

szanować biel i czerwień, szanować nasze godło,
[rispettare il bianco e il rosso, rispettare il nostro emblema,]

kochać naszą matkę Polskę i prezentować mądrość.
[amare la nostra Madre Polonia e agire con saggezza.]

Mieć honor, godność i nie padać na kolana,
[Mantenere l’onore, la dignità e non inginocchiarci,]

polskie sprawy rozwiązywać w Polsce, inaczej nie wypada.
[i problemi dei polacchi può risolverli solo la Polonia e nessun altro.]

Polska ma być silna, niepodległa, a nie słaba,
[La Polonia deve essere forte, indipendente, mai debole,]

taka niegodna postawa, to naszej ojczyzny zdrada.
[la viltà è un tradimento della patria.]

Podstawa to czuć przynależność, dumę z pochodzenia,
[Alla base di tutto c’è il senso di appartenenza, l’orgoglio delle proprie origini,]

być Polakiem, sobą niezależnie od otoczenia.
[essere sempre polacchi, indipendentemente dalle circostanze.]

Być niezłomnym jak wyklęci byli i walczyć do końca,
[Essere determinati come i “soldati maledetti” e combattere fino all’ultimo,]

przecież to jest nasz dom, to nasza kochana Polska.
[perché questa è la nostra casa, la nostra amata Polonia.]

Jesteśmy stąd, tu Polacy rządzą tutaj,
[Siamo nati qui, qui i polacchi comandano]

żadnych komisarzy z unii nikt nie będzie słuchał,
[nessun commissario dell’Unione ci starà ad ascoltare,]

żaden z nich nie ma prawa nas pouczać,
[nessuno di loro ha il diritto di indottrinarci,]

patrząc na historię nie rozumiem skąd ta buta.
[guardando alla storia non capisco da dove venga questa arroganza.]

Mamy ojczyznę i wspólny język,
[Abbiamo una patria e la stessa lingua]

jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
[Siamo fratelli, uniti da vincoli di sangue]

niczego nam nie dano raz na zawsze, my
[Nulla ci è stato dato per sempre, noi]

musimy dbać o naszą matkę Polskę dziś.
[dobbiamo prenderci cura della nostra madre Polonia.]

Mamy ojczyznę i wspólny język,
[Abbiamo una patria e la stessa lingua]

jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
[Siamo fratelli, uniti da vincoli di sangue]

niczego nam nie dano raz na zawsze, my
[Nulla ci è stato dato per sempre, noi]

musimy sami toczyć walkę o to, żeby być.
[dobbiamo lottare per il nostro diritto a esistere.]

Kwestia Polskiej demokracji to temat zastępczy,
[La questione della democrazia in Polonia è un pretesto,]

nie martwcie się o nas tylko o gwałcone niemki,
[non preoccupatevi di noi ma delle tedesche stuprate,]

damy sobie radę sami, was rozliczą niemcy,
[noi ce la sbrighiamo da soli, voi occupatevi della Germania,]

chcieliście multi-kulti no to płaćcie za błędy.
[Se volete la società multiculturale, allora pagate per i vostri errori.]

Ta cała debata na temat Polski to żenada,
[Tutta la gazzarra sulla Polonia è una pagliacciata,]

ktoś tu próbuje sobie z Polaków robić jaja,
[c’è chi vorrebbe farsi beffe dei polacchi,]

ktoś tu sobie myśli, że bezkarnie może nas obrażać
[c’è qualcuno che pensa di poterci insultare impunemente]

Schulz, Polacy to nie Tusk, uważaj!
[Schulz, i polacchi non sono come Tusk, attento!]

My mamy tradycję i narodową dumę,
[Abbiamo tradizioni e orgoglio nazionale,]

mamy coś czego nigdy nie pojmiesz, nie zrozumiesz!
[Abbiamo qualcosa che non puoi toglierci, che non capirai mai!]

Jak będzie trzeba patrioci staną murem,
[I patrioti dovranno stare uniti,]

bo mamy tożsamość, kochamy naszą kulturę.
[perché abbiamo un’identità, amiamo la nostra cultura.]

A obywatele świata, to całe lewactwo,
[I “cittadini del mondo” sono tutti sinistrorsi,]

chorą polityką zniszczą każde państwo, bo
[una politica malata distrugge ogni nazione, perché]

brak wartości to ich najwyższa wartość, to
[la mancanza di valore è il loro più grande valore,]

fałszywa moralność, zło.
[questo pseudo-moralismo è il male.]

Zobacz co się dzieje w Niemczech,
[Guarda cosa accade in Germania,]

zobacz co się dzieje z Francją,
[guarda cosa accade alla Francia,]

zobacz co się dzieje w Belgii,
[guarda cosa accade in Belgio,]

zobacz co się dzieje z Anglią,
[guarda cosa accade all’Inghilterra]

zobacz co się dzieje w Grecji,
[guarda cosa accade in Grecia,]

zobacz co spotkało Węgrów,
[guarda cos’è successo all’Ungheria,]

zobacz co zabija Szwecje,
[guarda cosa sta uccidendo la Svezia,]

Polacy mają szczęście!
[i polacchi sono fortunati!]

Mamy ojczyznę i wspólny język,
[Abbiamo una patria e la stessa lingua]

jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
[Siamo fratelli, uniti da vincoli di sangue]

niczego nam nie dano raz na zawsze, my
[Nulla ci è stato dato per sempre, noi]

musimy dbać o naszą matkę Polskę dziś.
[dobbiamo prenderci cura della nostra madre Polonia.]

Mamy ojczyznę i wspólny język,
[Abbiamo una patria e la stessa lingua]

jesteśmy braćmi, łączą nas więzy, krwi
[Siamo fratelli, uniti da vincoli di sangue]

niczego nam nie dano raz na zawsze, my
[Nulla ci è stato dato per sempre, noi]

musimy sami toczyć walkę o to, żeby być.
[dobbiamo lottare per il nostro diritto a esistere.]

Exit mobile version